ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 14

YEAPoster58ธนาคารกรุงไทยขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6 หรือ ระดับชั้น ปวช. ที่มีความสามารถและชอบความท้าทาย สนใจการประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558  เพื่อชิงทุนการศึกษาและได้รับโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2208-8674-5 หรือ http:// www.youngenterprise.ktb.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 11, 2015 by .
%d bloggers like this: