ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ

ขอเชิญนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน”การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในราชการที่6″

manuขอเชิญนักเรียนทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมแข่งขัน”การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในราชการที่6″รางวัลถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 สนใจคลิก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 11, 2015 by .
%d bloggers like this: