ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆ

ธนาคารธนชาติ ร่วมกับ สพฐ. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด อ่านฟังเสียง และมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ธนาคารธนชาติ ร่วมกับ สพฐ.ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด อ่านฟังเสียง และมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดที่ http://www.thanachartcsr.com/thaiculture สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09 6208 1112 – 3 หรือ http://www.thanachartbank.co.th , http://www.facebook.com/ThanachartBank , IG : @thanachartbank

June 30, 2015 · Leave a comment

ขอเชิญนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน”การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในราชการที่6″

ขอเชิญนักเรียนทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมแข่งขัน”การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในราชการที่6″รางวัลถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 สนใจคลิก

June 11, 2015 · Leave a comment

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุงไทยยุววาณิช ครั้งที่ 14

ธนาคารกรุงไทยขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6 หรือ ระดับชั้น ปวช. ที่มีความสามารถและชอบความท้าทาย สนใจการประกอบธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการกรุงไทย ยุววาณิช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558  เพื่อชิงทุนการศึกษาและได้รับโอกาสศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 … Continue reading

June 11, 2015 · Leave a comment

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดโครงการฯ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดโครงการ”กิจกรรม muse pass 2558″ภายใต้แนวความคิด”เที่ยวให้รู้ดูให้คุ้ม”สนใจ (คลิก)

June 5, 2015 · Leave a comment

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิติศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา

สนใจคลิก  

May 25, 2015 · Leave a comment

ขอเชิญประกวดโครงการนวัตกรรม การประปานครหลวงครั้งที่4

สนใจคลิกอ่าน

May 25, 2015 · Leave a comment

ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ”รักพ่อ”

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ”รักพ่อ”สนใจสั้งซื้อคลิก

November 12, 2014 · Leave a comment

รับสมัครโครงการยุวโฆษก รุ่นที่8

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่8 สนใจคลิกอ่านรายละเอียด

November 12, 2014 · Leave a comment

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย สนใจคลิก

November 12, 2014 · Leave a comment

หนังสือคู่มือกฏหมาย

กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือคู่มือกฏหมายใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ โทร 0 2127 7206 สำหรับส่วนภูมิภาคติดต่อสั่งซื้อได้ที่สำนักคลังจังหวัด

November 12, 2014 · Leave a comment